Видеодиагностика на канали

Извършване на видеодиагностика на канали и други подходящи ситуаиции - комини, тесни пространства, тръбопроводи в промишленото производство и много други при необходимост.

При запушване на канал често е нужна и видеодиагностика с каквато разполага Феникс Канал ЕООД. Благодарение на професионалната техника е възможно да се провери състоянието на тръбопровода и конкретната причина за неправилното му функциониране, с което се оптимизира и самия ремонт.

Ако искате да получите от консултация, се свържете с нас.