Отводняване на септични ями

При най-разпространените конструкции на септични ями има опасност от препълване и преливане. Това се получава, когато дебитът на отпадните води превиши попивателната способност на септичната яма. Обикновено те се препълват при почви с по-ниска водопропускливост. При застрашаващи септичните ями фактори, до фекалния резервоар се изгражда утайник, а пречистените води се отвеждат в попивно поле. Функцията на тази конструкция е да направи успешно попиването на отпадните води в почвата.
Благодарение на нашите квалифицирани екипи може да разчитате на съвети за тяхната правилна употреба и ежедневно обслужване, както и за извършване на всякакви дейности около отводняване и изпомпване на септични ями. ВиК професионалистите от Феникс Канал ЕООД ще ви покажат различни варианти за справяне с неприятните проблеми около препълнените ви септични ями.
Чрез модерното ни оборудване лесно и качествено ще премахнем и изпомпаме ненужното количество фекални води от вашите септични ями.