Управление на отпадъци

Сортиране и преработка на отпадъци от домакинства. Рециклиране.
Сепариране, депониране на суровини, вторични суровини, изгаряне на отпадъци съобразно чл. 78, ал. 8 от Закона за управлението на отпадъците (ЗУО).

При необходимост от консултация, не се колебайте да се свържете с нас.